Нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг бүсчлэн зохион байгуулж байна.

2018-09-11

Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/53 тоот тушаалаар ажлын хэсэг байгуулан 2018 оны 08 дугаар сарын 10-наас 10 дугаар сарын 01-ны хооронд аймгийн хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн зүүн бүсийн 4 сум болох Баян, Баяндэлгэр, Мөнгөнморьт, Баянцагаан сумдын нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг 2018 оны 08 дугаар сарын 29-31, 9 дүгээр сарын 05-08-ны хоооронд ажиллалаа. Мөн 09 дүгээр сарын 10-наас 10 дугаар сарын 01-ны хооронд бусад сумдад нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлыг хийх гэж байгаа тул иргэд, аж ахуй нэгж байгуулллагууд газрын кадастрын мэдээллийн санд орсон эсэхийг шалгуулж, мэдээлийн санд бүртгүүлнэ үү. Төв аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар 7027-2262  

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР