ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР 2017 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН ДҮН МЭДЭЭ, 2018 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТАЛААР АНХААРАХ АСУУДЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

2018-02-05

Сумдын ИТХ-ын дарга, Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга нарын сургалт, семинарыг Засгийн газрын болон бүх шатны Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймаг, сумын эдийн засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, “Үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих жил” урианы бодлого хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулахад бодлогоор дэмжиж, арга зүйн зөвлөгөө зөвлөмж өгөх зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд зохион байгууллаа. Семинарын үеэр Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын дарга М.Отгонбат газрын харилцааны чиглэлээр 2017 онд хийсэн ажлын тайлан дүн мэдээ, 2018 онд хийх ажлын талаар анхаарах асуудлаар мэдээлэл хийлээ.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР