Үйл ажиллагааны тайлан

2017-11-03Газрын удирдлагын хэлтсийн 2017 оны 10 дугаар сарын хийсэн ажил
2017-10-03Газрын удирдлагын хэлтсийн 2017 оны 09 дугаар сарын хийсэн ажил
2016-06-26Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Ёс зүйн хорооны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2016-01-10Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Ёс зүйн хорооны төлөвлөгөө
2016-01-022013-2015 онд хийгдсэн томоохон ажлууд
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР