Үйл ажиллагааны тайлан

Байгууллагын 7 хоногийн тайлангууд

1. 2020.04.13-04.17-нд хийсэн ажлын тайлан ТАТАХ

2. 2020.04.20-04.24-нд хийсэн ажлын тайлан ТАТАХ

3. 2020.04.27-05.01-нд хийсэн ажлын тайлан ТАТАХ

4. 2020.05.04-05.15-нд хийсэн ажлын тайлан ТАТАХ

5. 2020.05.18-05.29-нд хийсэн ажлын тайлан ТАТАХ

 

 

 

 

Байгууллагын сарын хийсэн ажлын тайлангууд

 

1. 2020 оны 4 дүгээр сард хийсэн ажлын тайлан Татах
2. 2020 оны 5 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан Татах
     

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР