Үйл ажиллагааны тайлан

2018-05-03Газрын удирдлагын хэлтсийн 2018 оны 4 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2018-04-02Газрын удирдлагын хэлтсийн 2018 оны 3 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2018-03-03Газрын удирдлагын хэлтсийн 2018 оны 2 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2018-02-03Газрын удирдлагын хэлтсийн 2018 оны 1 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2017-11-03Газрын удирдлагын хэлтсийн 2017 оны 10 дугаар сарын хийсэн ажил
2017-10-03Газрын удирдлагын хэлтсийн 2017 оны 09 дугаар сарын хийсэн ажил
2016-06-26Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Ёс зүйн хорооны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
2016-01-10Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын Ёс зүйн хорооны төлөвлөгөө
2016-01-022013-2015 онд хийгдсэн томоохон ажлууд
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР