Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт

Газрын харилцааны албан хаагчдын

 утасны жагсаалт

Овог нэр

Албан тушаал

Гар утасны дугаар

1

М.Отгонбат

Газрын дарга

99055966

2

Д.Бадамханд

Нягтлан бодогч

99024557

3

Ж.Цэрэнжаргал

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

88090763

4

Ц.Бямбасүрэн

Мэдээлэл асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99082209

5

Б.Одонтуяа

Нярав, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

99749555

Газрын удирдлагын хэлтэс

1

Г. Эрдэнэбат

Газрын удирдлагын хэлтсийн дарга

90099698  

2

Б.Батбаяр

ГЗБ-ын төлөвлөлт Газар өмчлөл асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

80099339

3

Ш.Жаргалсайхан

Кадастрын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99763355

4

Б.Насанжаргал

Инженер хайгуул, Мониторингийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

96664717

5

М. Цогжавхаа

Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

99309634

6

Б.Бат-Оргил

Газрын төлбөр, үнэлгээ, татвар

 хариуцсан мэргэжилтэн

80598034

Барилгын хэлтэс

1

Д. Алтансүх

Аймгийн ерөнхий архитектор бөгөөд хэлтсийн дарга

99063706

2

Б. Болормаа

Барилга угсралт, технологи, техникийн хяналт

 асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

88894125

3

Х.Мөнхжаргал

Инженерийн байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

89958704

Гэрээт

1

М. Отгонбаатар

Жижүүр

88193761

2

С. Нарантуяа

Жижүүр

99661873

3

С. Эрдэнэбат

Жижүүр

95287176

4

Б. Анхтуяа

Үйлчлэгч, жижүүр

88120713

         

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР