2015 ОНД ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН НОРМ, НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

2017-05-01

2016.03.24-ний өдрийн байдлаар

Шифр

Нормын нэр

Тушаалын он, дугаар

1

БНбД 11-04-15

Барилгын ажлын явцад зохиогчийн хяналт хийх дүрэм

БХБСайдын 2015 оны 185 дугаар тушаал татах

2

БД 11-115-16

Ус, дулаан хангамж, ариутгах татуургын сүлжээ, үерийн усны байгууламжийн геодезийн ажил

БХБСайдын 2016 оны 25 дугаар тушаал татах

3

БД 23-104-15

Орон сууц, олон нийтийн барилгын хашлага бүтээцийн дуу тусгаарлалт

БХБСайдын 2015 оны 139 дүгээр тушаал татах

4

БД 31-117-15

Дээврийн хучлага төлөвлөх ба гүйцэтгэх

БХБСайдын 2015 оны 93 дүгээр тушаал татах

5

БД 31-118-15

Олон айлын орон сууцны барилгын архитектур төлөвлөлт

БХБСайдын 2015 оны 139 дүгээр тушаал татах

6

Г1.130.9-1Г

Орон сууц, олон нийтийн тоосгон барилгын дулаалгатай ханын бэхэлгээний хэсэглэлийн альбом

БХБСайдын 2015 оны 119 дүгээр тушаал татах

7

 

Барилга угсралтын үе шатны ажлын үнийн өсөлтийн 2013 оны индекс

БХБСайдын 2015 оны 71 дүгээр тушаал 

8

 

Барилга угсралтын ажлын 2014 оны индекс

БХБСайдын 2016 оны 36 дугаар тушаал татах

9

 

Барилга угсралтын ажлын 2015 оны индекс

БХБСайдын 2016 оны 36 дугаар тушаал татах

10

БД 80-103-15

Барилга, байгууламжийн ажил гүйцэтгэх хугацааны норм

БХБСайдын 2015 оны 193 дүгээр тушаал татах

11

УББ 81-202-15

Орон сууц, олон нийтийн барилгын нэгж талбай, гадна инженерийн шугам сүлжээний нэгж уртын төсөвт өртөг тооцох аргачлал

БХБСайдын 2015 оны 112 дугаар тушаал татах

12

УББ 81-203-15

Барилгын материал, бүтээц, эдлэлийн төсвийн үнийн эмхэтгэл боловсруулах аргачлал

БХБСайдын 2015 оны 154 дүгээр тушаал татах

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР