Төсвийн ил тод байдал

2017-12-225-н сая-с дээш гүйлгээ 2017.12.19
2017-12-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 11 сар
2017-11-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 10 сар
2017-10-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 09 сар
2017-09-04Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 08 сар
2017-08-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 07 сар
2017-07-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 06 сар
2017-06-06Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 05 сар
2017-05-295-н сая-с дээш гүйлгээ 2017.05.29
2017-05-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 04 сар
2017-04-03Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 03 сар
2017-03-09Аудитын тайлан
2017-03-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 02 сар
2017-02-03Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 01 сар
2017-01-072017 оны төсөв
2017-01-03Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2016 оны 12 сар
2016-12-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2016 оны 11 сар
2016-11-095-н сая төгрөгнөөс дээш гүйлгээ
2016-11-07Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2016 оны 10 сар
2016-10-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2016 оны 09 сар
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР