Төсвийн ил тод байдал

2019-10-122020 төсвийн төсөл
2019-10-075 сая төгрөгнөөс дээш гүйлгээ 2018.10.07
2019-10-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 9 сар
2019-09-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 8 сар
2019-08-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 7 сар
2019-07-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 6 сар
2019-06-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 5 сар
2019-05-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 4 сар
2019-03-03Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 2 сар
2019-02-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2019 оны 1 сар
2018-11-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 10 сар
2018-10-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 09 сар
2018-09-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 08 сар
2018-08-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 07сар
2018-07-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 06 сар
2018-06-205 сая төгрөгнөөс дээш гүйлгээ 2018.06.19
2018-06-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 05 сар
2018-05-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 04 сар
2018-04-03Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 03 сар
2018-03-305-н сая-с дээш гүйлгээ 2018.03.30
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР