Төсвийн ил тод байдал

2018-11-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 10 сар
2018-10-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 09 сар
2018-09-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 08 сар
2018-08-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 07сар
2018-07-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 06 сар
2018-06-205 сая төгрөгнөөс дээш гүйлгээ 2018.06.19
2018-06-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 05 сар
2018-05-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 04 сар
2018-04-03Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 03 сар
2018-03-305-н сая-с дээш гүйлгээ 2018.03.30
2018-03-235-н сая-с дээш гүйлгээ 2018.03.23
2018-03-062018 оны төсөв
2018-03-06Аудитын дүгнэлт
2018-03-062017 оны санхүүгийн тайлан
2018-02-03Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 02 сар
2018-02-03Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2018 оны 01 сар
2018-01-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 12 сар
2017-12-225-н сая-с дээш гүйлгээ 2017.12.19
2017-12-05Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 11 сар
2017-11-02Төсвийн байгууллагын санхүүжилтийн мэдээ 2017 оны 10 сар
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР