Сул ажлын байрны зар 2018 он

2018-06-20

ТӨВ  АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ  АЛБАН ТУШААЛЫН

СУЛ ОРОН ТОО БОЛОН АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

/туслах түшмэл/

 

  дэс дугаар

Захиалга өгсөн газар,  Байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны  

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

нэр

хариуцсан асуудал

ангилал, зэрэглэл

орон тоо

боловсрол

мэргэжил

мэргэшил

ур чадвар

       тусгай шаардлага

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ГХБХБГазар

Дэлгэрхаан сум

Газрын даамал

Газар өмчлөл эзэмшил, ашиглахтай холбоотой харилцааг хариуцна

ТЗ-3

1

Бакалавр

Газар зохион байгуулагч, газрын кадастрын инженер, эдэлбэр газрын кадастр

 

Монгол хэл бичгийн зөв бичих дүрэм, Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

-Хууль тогтоомж, ТЗАХ -ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх. -Ажлын ачаалал даах, илү ү цагаар ажиллах

2

ГХБХБГазар

Өндөрширээт сум

Газрын даамал

Газар өмчлөл эзэмшил, ашиглахтай холбоотой харилцааг хариуцна

ТЗ-3

1

Бакалавр

Газар зохион байгуулагч, газрын кадастрын инженер, эдэлбэр газрын кадастр

 

Монгол хэл бичгийн зөв бичих дүрэм, Албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт, Компьютерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх

-Хууль тогтоомж, ТЗАХ -ийн ёс зүйн хэм хэмжээг чанд мөрдөж, авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх. -Ажлын ачаалал даах, илү ү цагаар ажиллах

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР