Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх зар

2016-11-29

Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх зар

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Төв аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог нөөцөөс нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна.   Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн санал хүсэлтээ гаргана.   Тус аймгийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагуудын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхнө. 

Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2016 оны 11 дүгээр сарын 28-аас 12 дугаар сарын 07-ны өдөр хүртэл 10.00-13.00, 14.00-17.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

 

Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.

 1. Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
 2. Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ
 3. Бүртгүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримт:.

 

 1. Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл
  • /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
 2. Төрийн албан хаагчийн анкет
  • /Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх/
 3. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
  • /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн бол баталгаат орчуулгын газраар

Монгол хэл лүү хөрвүүлсэн байх/

 1. Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт
 2. Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт
 3. “4х6”-ийн хэмжээний цээж зураг 1 хувь
 4. Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ын эх, хуулбарын хамт

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://103.11.193.90/test/web/resadvert.php үзнэ үү.

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР