Хүний нөөц

2017-10-12Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх зар
2016-11-29Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог нөөцөөс нөхөх зар
2016-02-03төрийн албан хаагчийн анкет
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР