Өргөдөл гомдлын мэдээ

2020-04-082020 оны 1-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын мэдээ
2020-03-132020 оны 2-р сарын байдлаар өргөдөл гомдлын мэдээ
2019-06-10ГХБХБГАЗРЫН 2-Р УЛИРЛЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
2019-04-072019 оны 1-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын мэдээ
2018-12-282018 оны 4-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын мэдээ
2018-09-302018 оны 3-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын мэдээ
2018-06-292018 оны 2-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын мэдээ
2018-04-032018 оны 1-р улирлын байдлаар өргөдөл гомдлын мэдээ
2017-11-20Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ
2017-10-05Өргөдөл гомдлын мэдээ 3-р улирал
2017-06-282017 оны 6 дугаар сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
2017-06-28Хагас жилийн байдлаар
2017-06-022017 оны 5 дугаар сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
2017-05-012017 оны 4 дүгээр сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
2017-02-032017 оны 01-р сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
2016-12-302016 оны 12-р сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
2016-12-092016 оны 11-р сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
2016-11-052016 оны 10-р сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
2016-10-102016 оны 09-р сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
2016-09-052016 оны 08-р сарын өргөдөл гомдлын мэдээ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР