Хот байгуулалтын үйл ажиллагаа

2019-10-312019 оны 10 дугаар сард хийсэн ажлууд
2019-09-302019 оны 09 дугаар сард хийсэн ажлууд
2019-08-302019 оны 08 дугаар сард хийсэн ажлууд
2019-07-312019 оны 07 дугаар сард хийсэн ажлууд
2019-06-312019 оны 06 дугаар сард хийсэн ажлууд
2019-05-012019 оны 04 дүгээр сард хийсэн ажлууд
2019-04-012019 оны 03 дугаар сард хийсэн ажлууд
2019-03-12ТӨВИЙН БҮСИЙН ТУЛГУУР ТӨВ ЗУУНМОД ХОТЫГ 2030 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
2019-03-012019 оны 02 дугаар сард хийсэн ажлууд
2019-02-042019 оны 01 дүгээр сард хийсэн ажлууд
2018-04-26Барилгын хэлтсийн 2018 оны 4 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2018-04-02Барилгын хэлтсийн 2018 оны 3 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2018-03-03Барилгын хэлтсийн 2018 оны 2 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2018-02-03Барилгын хэлтсийн 2018 оны 1 дугаар сард хийсэн ажлын тайлан
2017-11-03Хот байгуулалтын 2017 оны 10 дугаар сарын хийсэн ажил
2017-10-03Хот байгуулалтын 2017 оны 09 дугаар сарын хийсэн ажил
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР