Төлбөр тушаах данс

 

Нэгж талбарын хувийн хэргийн хавтас: 8430 төгрөг

Орлого хүлээн авагч: Тө.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк: Төрийн сан
Данс: 100140029002
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, регистрийн дугаар

Үйлчилгээний хураамж: 2500 төгрөг

Орлого хүлээн авагч: Тө.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк: Төрийн сан
Данс: 100140029002
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, регистрийн дугаар

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний үнэ /Зуунмод сум/: 5000 төгрөг/Иргэн/, 10000 төгрөг /ААНБ/

Орлого хүлээн авагч: Тө.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк: Төрийн сан
Данс: 100140029002
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, регистрийн дугаар

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний үнэ /Бусад сум /: 3000 төгрөг/Иргэн/, 5000 төгрөг /ААНБ/

Орлого хүлээн авагч: Тө.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк: Төрийн сан
Данс: 100140029002
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, регистрийн дугаар

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний үнэ : 35000 төгрөг / ААНБ /

Орлого хүлээн авагч: Тө.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк: Төрийн сан
Данс: 100140029002
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, регистрийн дугаар

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний үнэ : 10000 төгрөг / Иргэн /

Орлого хүлээн авагч: Тө.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк: Төрийн сан
Данс: 100140029002
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, регистрийн дугаар

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах:  3000 төгрөг/Иргэн/, 5000 төгрөг /ААНБ/

Орлого хүлээн авагч: Тө.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк: Төрийн сан
Данс: 100140029002
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, регистрийн дугаар

Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах:  5000 төгрөг/Иргэн/, 10000 төгрөг /ААНБ/

Орлого хүлээн авагч: Тө.ГХБХБГАЗАР - Орлого
Банк: Төрийн сан
Данс: 100140029002
Гүйлгээний утга: Овог, нэр, регистрийн дугаар

Жич: Хураамж тушаахаасаа өмнө газар зохион байгуулагч мэргэжилтнээс зөвлөгөө авна уу. Хураамжаа тушаахдаа дансны дугаар, мөнгөн дүн, гүйлгээний утгаа сайтар шалгана уу.

 

Улсын тэмдэгтийн хураамж

Газар олголт: 10000 төгрөг/Иргэн/, 20000 төгрөг/ААНБ/
Орлого хүлээн авагч: Улсын Тэмдэгтийн хураамж
Банк:Төрийн сан
Данс:Төлбөрийн даалгаварын дугаар
Гүйлгээний утга:Иргэн бол Овог, нэр, регистрийн дугаар
Гүйлгээний утга:ААНБ бол Байгууллагын нэр, регистрийн дугаар

Газар барьцаанд тавих: 10000 төгрөг

Орлого хүлээн авагч: Улсын Тэмдэгтийн хураамж
Банк:Төрийн сан
Данс:Төлбөрийн даалгаварын дугаар
Гүйлгээний утга:Иргэн бол Овог, нэр, регистрийн дугаар
Гүйлгээний утга:ААНБ бол Байгууллагын нэр, регистрийн дугаар

Сумдын  улсын тэмдэгтийн хураамжийн дансны жагсаалтыг татаж авах

Иргэн, ААНБ-ын анхааралд:

2019-01-01-ээс эхлэн газрын төлбөрийн хэмжээ өөрчлөгдсөн, 2020-01-01-ээс эхлэн газрын төлбөр Татварын цахим системд шилжиж байгаа тул иргэн, ААНБ-ууд газрын эзэмших эрхийн захирамж гаргасан харъяа сумын газрын даамалдаа хандан газар эзэмших, ашиглах гэрээ, гэрчилгээг шинэчлүүлж, урд оны газрын төлбөр тооцоог барагдуулах шаардлагатайг анхааруулж байна. Цаашид газрын төлбөрийг нэхэмжлэхийн дугаарын дагуу Татварын ерөнхий газарт тушаах болсныг мэдэгдье.

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР