Төлбөр тушаах данс

2018-04-10Төв аймгийн татварын хэлтэс газрын төлбөрийн дансны жагсаалт
2017-05-03ТӨВ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖ
2016-01-28Кадастрын мэдээллийн сангаас үйлчлэх үйлчилгээний хураамж
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР