Газрын төлбөрийн мэдээ

2018-04-022018 оны 03-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-03-022018 оны 02-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-02-022018 оны 01-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-10-022017 оны 09-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-09-042017 оны 08-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-08-032017 оны 07-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-07-032017 оны 06-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-06-052017 оны 05-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-05-022017 оны 04-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-04-132016 оны 04 сарын газрын төлбөрийн биелэлт
2017-04-032017 оны 03-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-03-032017 оны 02-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-02-062017 оны 01 сарын газрын төлбөрийн биелэлт
2017-01-032017 оны төлөвлөгөөний сумдаар ангилсан сар улирлын хуваарь
2017-01-032016 оны 12 сарын газрын төлбөрийн биелэлт
2016-12-092016 оны 11 сарын газрын төлбөрийн биелэлт
2016-11-052016 оны 10 сарын газрын төлбөрийн биелэлт
2016-10-042016 оны 09 сарын газрын төлбөрийн биелэлт
2016-09-072016 оны 08 сарын газрын төлбөрийн биелэлт
2016-08-042016 оны 07 сарын газрын төлбөрийн биелэлт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР