Газрын төлбөрийн мэдээ

2020-05-042020 оны 04-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2020-04-082020 оны 03-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2020-03-022020 оны 02-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2020-02-062020 оны 01-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-12-042019 оны 11-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-11-082019 оны 10-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-10-072019 оны 09-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-09-072019 оны 08-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-07-072019 оны 06-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-06-072019 оны 05-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-05-072019 оны 04-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-04-072019 оны 03-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-03-072019 оны 02-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-02-052019 оны 01-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-10-022018 оны 09-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-09-022018 оны 08-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-08-022018 оны 07-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-07-022018 оны 06-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-06-022018 оны 05-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-05-022018 оны 04-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР