Газрын төлбөр

2019-11-082019 оны 10-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-10-072019 оны 09-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-09-072019 оны 08-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-07-072019 оны 06-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-06-072019 оны 05-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-05-072019 оны 04-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-04-072019 оны 03-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-03-072019 оны 02-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2019-02-052019 оны 01-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-10-022018 оны 09-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-09-022018 оны 08-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-08-022018 оны 07-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-07-022018 оны 06-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-06-022018 оны 05-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-05-022018 оны 04-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-04-022018 оны 03-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-03-022018 оны 02-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2018-02-022018 оны 01-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-09-042017 оны 08-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
2017-08-032017 оны 07-р сарын газрын төлбөрийн төлөвлөгөөний биелэлт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР