Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2020-04-30Баянхангай сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-04-24Цээл сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-04-24Баян-Өнжүүл сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Баяндэлгэр сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Эрдэнэ сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Аргалант сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Алтанбулаг сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Жаргалант сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Борнуур сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Баянчандмань сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Угтаалцайдам сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Мөнгөнморьт сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Өндөрширээт сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Сүмбэр сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Баянцагаан сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Баяндэлгэр сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Баянцогт сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Бүрэн сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Заамар сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
2020-01-29Зуунмод сумын 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний тогтоол
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР