Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2019-03-122019 онд дуудлага худалдаагаар олгогдох газрын байршил
2019-03-122019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-17Зуунмод сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Мөнгөнморьт сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Лүн сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Сэргэлэн сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Эрдэнэсант сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Дэлгэрхаан сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Бүрэн сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Баянцогт сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Баянцагаан сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-09Баяндэлгэр сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-03-062018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2018-02-202018 оны газар өмчлөлийн төлөвлөгөө
2017-04-17Аргалант сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-04-03Батсүмбэр сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-232017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-17Баянцагаан сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-16Баянхангай сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-07Баян сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР