Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

2017-04-17Аргалант сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-04-03Батсүмбэр сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-232017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-17Баянцагаан сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-16Баянхангай сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-07Баян сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-03-03Баянчандмань сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-02-20Архуст сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2017-02-06Аймгийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-04-132016 онд өмчлүүлэх газрын төлөвлөгөө
2016-03-122016 оны газар өмчлөлийн төлөвлөгөө
2016-02-052016 оны Батсүмбэр сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-02-032016 оны сумдын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-02-022016 оны Алтанбулаг сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-02-022016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-01-132016 оны Цээл сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-01-132016 оны Сүмбэр сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-01-132016 оны Лүн сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-01-072016 оны Мөнгөнморьт сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
2016-01-052016 оны Эрдэнэ сумын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2017 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР