Газар өмчлөл

2019-03-01Өндөрширээт сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Угтаалцайдам сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Цээл сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Эрдэнэ сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Эрдэнэсант сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Сүмбэр сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Сэргэлэн сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Лүн сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Мөнгөнморьт сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Зуунмод сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Жаргалант сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Дэлгэрхаан сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Бүрэн сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Баянцогт сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Баянчандмань сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Борнуур сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Баянхангай сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Баянжаргалан сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Баяндэлгэр сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
2019-03-01Баян сумын 2019 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР