Газрын даргын тушаал

2020-04-28Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн батлах тухай
2020-04-15Ёс зүйн зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
2019-10-16Зардал гаргах тухай А/82
2019-10-15Зардал гаргах тухай А/81
2018-11-23Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/55
2018-10-15Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай А/51
2018-10-10Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/50
2018-09-26Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх
2018-09-07Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/42
2018-08-20Дэмжлэг үзүүлэх тухай А/40
2018-06-29Эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай А/35
2016-12-19Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай
2016-09-27Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/20
2016-09-03Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/19
2016-07-27Сургалт зохион байгуулах тухай А/16
2016-05-30Зардал гаргах тухай А/10
2016-01-03Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох аргачлал
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР