Газрын даргын тушаал

2016-12-19Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн тооллого явуулах тухай
2016-09-27Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай А/20
2016-09-03Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/19
2016-07-27Сургалт зохион байгуулах тухай А/16
2016-05-30Зардал гаргах тухай А/10
2016-01-03Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох аргачлал
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2018 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР