Аймгийн Засаг даргын захирамж

2019-11-11Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулж, зориулалт өөрчлөх тухай 2019.11.11 А/585
2019-11-11Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019.11.11 А/586
2019-11-11Ажлын хэсэг томилох тухай 2019.11.11 А/584
2019-11-01Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019.11.01 А/571
2019-11-01Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулж, газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2019.11.01 А/572
2019-10-07Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулж, газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2019.10.07 А/542
2019-09-05Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулж, газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2019.09.05 А/489
2019-09-05Газар эзэмших эрх шилжүүлж, газрын байршил өөрчлөх тухай 2019.09.05 А/484
2019-09-05Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулж, газрын хэмжээг өөрчлөх тухай 2019.09.05 А/483
2019-09-05Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019.09.05 А/482
2019-09-05Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019.09.05 А/481
2019-09-05Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019.09.05 А/480
2019-09-05Өмчилсөн газрын байршил өөрчлөх тухай 2019.09.05 А/479
2019-07-25Газар өмчлүүлэх тухай 2019.07.25 А/434
2019-07-25Газар өмчлүүлэх тухай 2019.07.25 А/433
2019-07-25Газар эзэмшүүлэх тухай 2019.07.25 А/426
2019-06-17Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2019.06.17 А/370
2019-06-17Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019.06.17 А/369
2019-06-17Газар эзэмших эрхийг хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай 2019.06.17 А/368
2019-06-17Газар эзэмших эрх шилжүүлэх тухай 2019.06.17 А/367
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР