Иргэдийн хурлын тогтоол

2019-12-05Иргэнд 2020 онд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай №04
2019-12-05Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил, зориулалт тогтоох тухай №03
2019-06-13Сэргэлэн сумдын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай №04
2019-06-13Зуунмод, Сэргэлэн сумдын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай №03
2019-03-12Эрдэнэ сумын хилийн цэсэд өөрчлөлт оруулах санал уламжлах тухай №5
2019-03-12Газрын харилцааны талаар 2018 онд хийсэн ажлын чиглэлийн хэрэгжилтийг дүгнэж 2019 онд хийх ажлын чиглэл батлах тухай №3
2018-01-022018 онд өмчлүүлэх газрын хэмжээ байршил
2017-01-06Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 77 тоот тогтоол
2016-12-05Иргэнд өмчлүүлэх газрын хэмжээ, байршил тогтоолгох тухай 05 тоот тогтоол
2016-12-05Иргэнд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 06 тоот тогтоол
2016-09-17Газар олголт, өмчлүүлэлтийн ажлыг шалгасан дүнгийн тухай 2016.09.15 №20
2016-09-17Хүсэлт тавьж, хамтран ажиллах тухай 2016.09.15 №30
2016-04-08Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 12 хуралдааны 03 тогтоол
2016-01-082016 онд иргэнд өмчлөх газрын хэмжээг байршлыг Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас баталлаа
2016-01-06Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 87 тогтоол
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР