Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

1. Байгууллагын 2020 оны урианы жилийн ажлын төлөвлөгөө Татах
2. Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө Татах
3. Албан хаагчдын 2020 оны сургалтын төлөвлөгөө Татах
4. Албан хаагчдын ёс зүйн зөвлөлийн 2020 оны төлөвлөгөө Татах
5. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Татах

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР