Гарын авлага

2020-04-02Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн гарын авлага
2020-04-02Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж
2020-04-02Авлигаас урьдчилан сэргийлэх 9 зөвлөмж
2020-03-13Газар эзэмшихэд бүрдүүлэх гарын авлага
2020-03-13Газар өмчлөх бүрдүүлэх гарын авлага
2020-03-13Газрын төлбөрийн хэмжээ тогтоох гарын авлага 2
2020-03-13Газрын төлбөрийн хэмжээ тогтоох гарын авлага
2020-03-13Цэг тэмдэгтийн тухай гарын авлага
2020-03-13Газар зүйн нэрийн тухай гарын авлага
2020-03-13Захиалгат хянан баталгаа
2020-03-13Бэлчээрийн менежмент гарын авлага
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР