Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар баталсан жагсаалт

2019 АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР БАТАЛСАН ЖАГСААЛТ

 

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ

1

Зуунмод сум 6-р багт ахуй үйлчилгээний барилга

2

Зуунмод сум 1-р багт бүхий 42 нэгж талбар амины орон сууцны хорооллын гадна шугам сүлжээ

3

УБЦТС ТӨХК-ны Зуунмод түгээх төвийн албаны барилга, 14х24м 3 давхар

4

Цээл сумын төвд “Хөрс авто сервис”ХХК-ны 52,5м3 ШТС-ийн барилга

5

Мөнгөнморьт сумын төвд “Хөрс авто сервис”ХХК-ны 52,5м3 ШТС-ийн барилга

6

Баянцагаан сумын төвд “Хөрс авто сервис”ХХК-ны 52,5м3 ШТС-ийн барилга

7

“Мийт ийт”ХХК-ны махны үйлдвэрийн барилга 62х18м 

8

ХААН банкны Зуунмод хотын салбарын үйлчилгээний 18,0х12,0м зоорийн давхар бүхий 3 давхар барилга

9

Олон улсын нисэх онгоцны буудалд “Монгол шуудан”ХК-ны ачаа шуудан түгээх логистик төвийн барилга

10

Сэргэлэн сумын 1-р баг, 9-р зөрлөгт “Монсуль”ХХК-ны 250м3 ШТС-ийн барилга

11

Лүн сумын спорт цогцолборын барилга, 36,0х24,0м

12

Заамар сумын Хайлааст 3-р багийн “Шижир алт” цэцэрлэгийн 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

13

Баян сумын Цавчир багт 75 хүүхдийн дотуур байрны барилга

14

Эрдэнэ сумын Тамганы 5-р багт 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

15

Өндөрширээт сумын 4-р багт 100 ортой дотуур байрны барилга

16

Батсүмбэр сумын 2-р баийн  Хужир тохойд “ЭНХБ”ХХК-ны амралт сувиллын газрын 152 ортой амралт, сувиллын барилга

17

Баян сумын Цавчир 3-р багийн  Хоолт хороололд УБТЗ-ын Мааньт өртөөний 24 айлын орон сууцны барилга

18

Батсүмбэр сумын төвд иргэн А.Мөнхбаярын 20м3 багтаамжтай авто машин хийгээр цэнэглэх станц

19

Лүн сум, 3-р баг, сумын төвд  Спорт цогцолборын барилга

20

Иргэн  М.Должинсүрэнгийн үйлчилгээний барилга

21

Аргалант сумын Хөшөөт 2-р баг, Цагаан хөтөлд “Арвайн хүрд”ХХК-ны мах боловсруулах үйлдвэрийн барилга, 54,0х32,0м

22

Зуунмод хотын Манзушир өргөө 1000 айлын орон сууцны хорооллын 640 сурагчтай сургуулийн барилга

23

Бүрэн сумын сургуулийн өргөтгөлийн барилга

24

Цээл сумын сургуулийн өргөтгөлийн барилга

25

Жаргалант сумын Өгөөмөр 2-р багт 100 ортой дотуур байрны барилга

26

Аргалант сумын 2 –р Баянцогт уулын орчимд “Сансара трэйд”ХХК -ны малын дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийн барилга 40,0х15,0м

27

Аргалант сумын Хөшөөт 2-р багт “Хөдөө аж ахуйн бирж”ТӨХХК-ны Хөдөө аж ахуйн биржийн ложистикийн төв

28

Баян сумын 2-р багт 14 дүгээр зөрлөгт, наран элгэн хойд дэнжид иргэн Т.Базардоржийн 60м3 ШТС-ийн барилга

29

Сэргэлэн сумын 4-р багт Баруун дэлгэрийн аманд Монголын хөл бөмбөгийн  холбооны бэлтгэлийн баазын тамирчдын амрах байр, 36,0х14,0м 2 давхар барилга

30

Зуунмод сумын “Манзушир өргөө” 1000 айлын орон сууцны хороололд 3х30 айлын орон сууцны барилга

31

“Мөнхийн баян гал”ХХК-ны жилд 1 сая тонн цемент үйлдвэрлэх хүчин чадалтай цементийн үйлдвэрийн цогцолбор барилга байгууламжууд

32

“Моодун хаан групп”ХХК-ны 222 айлын орон сууцны 4 барилга байгууламж

33

Зуунмод сумын 5-р багийн барилга, 25,0х10,0м

34

Зуунмод сумын 3-р багийн барилга, 25,0х10,0м

35

“Дүйнхэр тэргүүн”ХХК-ны электроникийн хэвлэмэл хавтангийн үйлдвэрийн барилга

36

Зуунмод сумын “Манзушир өргөө” 1000 айлын орон сууцны хороололд “Ирксиб строй”ХХК-ны 30 айлын орон сууцны барилга

37

“Горгаз”ХХК-ны шатахуун болон хий түгээх станц

38

Зуунмод сумын 1-р багт, “Эйч макс”ХХК-ны үйлчилгээ бүхий 63 айлын 1 блок орон сууцны барилга

39

1-р давхарт офисс  бүхий 40 айлын орон сууцны барилга

40

Баян сумын Цант 1-р багт “Их уран бар”ХХК-ны жилд 9600тн арматур боловсруулах хүчин чадалтай үйлдвэрийн барилга

41

Баян сумын Цант 1-р багт “БАДРАНГУЙ ХҮНС”ХХК-ны  үйлдвэрийн барилга

42

Эрдэнэ сумын 5-р багт “Эрдэнэ хүнс”ХХК-ны мах боловсруулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга-№1

43

Эрдэнэ сумын 5-р багт “Эрдэнэ хүнс”ХХК-ны мах боловсруулах үйлдвэрийн өргөтгөлийн барилга-№2

44

Угтаалцайдам суманд ХААН банкны 12,0х6,0м үйлчилгээний төвийн барилга

45

Угтаалцайдам суманд ХААН банкны 12,0х6,0м үйлчилгээний төвийн барилга

46

“Сүүн далай индастриал” ХХК –ны бордооны үйлдвэрийн барилга

47

“Стоунхэйж”ХХК-ны орон сууцны барилга 2х10 айлын орон сууцны барилга

48

Сэргэлэн сумын 4-р баг,  Их оорцог уулын хойд талд “Жи Эс Ди проперти”ХХК-ны Соёл амралтын цогцолбор барилга байгууламж

49

Аргалант сумын 2-р баг,  Баянцогт уулын хойд талд “ЮЖД”ХХК-ны малын гаралтай тосны үйлдвэрийн барилга,

50

Алтанбулаг сумын 75 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

51

Сэргэлэн сумын 4-р багт, Өндөрдовд “Горгаз”ХХК-ны шатахуун болон хий түгээх станц

52

Баян-Өнжүүл сумын 10 ортой эрүүл мэндийн төвийн барилга

53

Батсүмбэр сумын 920 сурагчтай сургуулийн барилга

54

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Баяндавааны ард “Баянтрэйвэл лодж”ХХК-ны аялал жуулчлалын цогцолбор барилга байгууламж

55

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Цонжин болдогт “Женко тур бюро”ХХК-ны амралт сувилалын барилга байгууламж

56

Баянцагаан сумын 4-р багт Самбарт хөтөлд “Мандах бадрах булаг”ХХК -ны үйлчилгээ, ШТС-н барилга

57

Сэргэлэн сумын 1-р баг, 4-р зөрлөгт “Лузерн эм кэй”ХХК-ны үйлдвэрлэл, агуулахын барилга байгууламж

58

Батсүмбэр сумын Сөгнөгөр 3-р багт “Цагдаагийн ерөнхий газар”-ын Сургалт дадлагын төвийн сургалтын  төвийн барилга, амралтын байрны барилга

59

Баяндэлгэр сумын 2-р багт Гүн галуутад “Чулуут интернэшнл”ХХК-ны жонш боловсруулах үйлдвэрийн барилга

60

Батсүмбэр сумын Баянгол 3-р багт Өндөрийн ард “Батсол”ХХК-ны Олимп спорт цогцолборын спорт заалны барилга 48,0х30,5м

61

Борнуур сумын 1-р багт ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны барилга 30,0х22,0

62

Олон улсын нисэх онгоцны буудалд “Монгол шуудан”ХК-ны ачаа шуудан түгээх ложистик төвийн барилга

63

Мөнгөнморьт сумын Булаг 3-р багт Хэрлэнд иргэн П.Энхболдын  амралт сувилалын газрын амралтын байрны барилга

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР