Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авахад бүрдүүлэх материал

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДААЛГАВАР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

                1. Газрын баримт бичиг

                -              Газрын захирамж

                -              Гэрчилгээ

                -              Кадастр

                -              Гэрээ

                2. Эх загвар зураг

                3. Зураг төсөл боловсуулах гэрээ

                4. Тусгай зөвшөөрөл

                5. Захиалагч ААН-н гэрчилгээ,  иргэний паспорт

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР