2019 онд барилга байгууламжийн эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон жагсаалт

1. Зуунмод сумын 5-р баг "Дэлгэр түшээт хан"ХХК-ны  үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамжийн 10/0,4кВ-ын 250кВА-ын чадал бүхий иж бүрэн дэд өртөө, 10кВ-ын ЦДКШ, ЦДАШ-ын ажил

2. Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 320 сурагчтай сургуулийн барилга

3. Баян сум, Хоолтын баруун салаа, "Эрдэнийн цахирмаа тал" ХХК-ны ашигт малтмалын талбайн гадна цахилгаан хангамжийн ажил, 250кВА-ын АТП, 6/0,4кВ-ын 1 км ЦДАШугам

4. Зуунмод сум 1-р баг иргэн Р.Энхтуяагийн 25 айлын орон сууцны барилга

5. Эрдэнэ сумын 1-р баг, Мойлтын тохойд Монголын Прокуроруудын холбооны сургалт амралтын баазын гадна цахилгаан хангамж

6. "Сүмбэр жимс"ХХК-д жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногооны аж ахуйн гадна цахилгаан хангамжийн ажил, 10/0,4кВ-ын 40кВА-ын КТПН, 10м ЦДКШ

7. Эрдэнэ сумын 1-р багт иргэн Ч.Эрдэнэбаатарын амралт сувилалын газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажил, 35/0,4кВ-ын 250кВА-ын АТП, 35/0,4кВ-ын 880м ЦДАШ

8. Эрдэнэ сумын 1-р багт, Баяндавааны ард байрлах С.Ганцэцэгийн фемерийн аж ахуйн гадна цахилгаан хангамжийн ажил, 35/0,4кВ-ын 100кВА-ийн АТП, 35кВ-ын 10м ЦДАШ

9. Булган аймаг Бүрэг хангай сумын Дэрст баг Их тохойролд "Алтан Заамар"ХХК-ны уурхайн гадна цахилгаан хангамж, 35/6кВ-ын 10мВт дэд станц, 35кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ 10,4км

10. Батсүмбэр сум, 2-р баг, Баянбууралд, "Жо интернэйшнл"ХХК  -ны амралтын газар

11. Сэргэлэн сум, 1-р баг, 4-р зөрлөг, "Гүн зэгэгстэй"ХХК-ны 100м3 Шатахуун түгээх станц

12. Сэргэлэн сум, 4-р баг, Бяцхан хөндлөн, "ББЧА"ХХК-ны 100м3 аялал жуулчлалын газрын гадна цахилгаан хангамж

13. Эрдэнэ сум, 1-р баг, Баяндавааны замын урд иргэн Н.Золжаргалын Амралтын газрын газрын гадна цахилгаан хангамж

14. Сэргэлэн сум, 4-р баг, Баруун голын урт "Эрдэнэдорно"ХХК-ны уурхайн гадна цахилгаан хангамж

15. Жаргалант сум, 2-р баг, Мэндийн үзүүрт "Монг-Эм"ХХК-ны эмийн ургамлын талбайн гадна цахилгаан хангамж

16. Борнуур сум, 4-р баг, Холбоо толгойд байрлах "Сүү"ХХК-ны сүү хөргөлтийн газрын талбайн гадна цахилгаан хангамж

17. Борнуур сум, Бичигт 3-р баг, Арангатад ДСЦТС ХК-ны харьяаны айл өрхийн цахилгааны шугам сүлжээний ажил

18. Баян сум, 2-р баг, Бөөрөлжүүтийн талд баригдах "Цэцэнс майнинг энд энержи" ХХК-ны 35/6кВ-ын дэд станц, 6кВ-ын ЦДАШ, АТП барих ажил

19. Сэргэлэн сум, Зэвсэгт хүчний 016-р ангид шинээр барих 40 айлын орон сууцны барилга

20. Сэргэлэн сум, 4-р баг сумын төв "Гүн зэгэстэй"ХХК-ны 30м3 шатахуун түгээх станцын барилга

21. Төв аймгийн "Монгол туургатан" театрын барилга

22. Эрдэнэ сум, 1-р баг, Аржанчивлан Иргэн Б.Насанжаргалын жимс жимсгэний талбайн гадна цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээ

23. "Ашид консалтинг"ХХК-ны 40 айлын орон сууцны барилга угсралтын ажил

24. Иргэн Д.Өзгерийн үйлдвэрийн газрын гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажил

25. Жаргалант сумын цэцэрлэгийн барилгын их засвар, шинэчлэлтийн ажил

26. Төв аймаг. Сэргэлэн сум, 4-р баг, Хөшигтийн хөндийд Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх буудлын 1. Газрын үйлчилгээний машин мехнизмын гражийн барилга, 2. Нисэх буудын ажилтнуудын авто машины гражийн барилга 3. Нисэх буудлын хамгаалалтын төмөр бетон болон ган хийцтэй хашаа, 4. Гадна  дулаан хангамж, усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ

26. Эрдэнэ сум, 5-р баг, Өвөрхуурайн хороололд "Хаан" банкны үйлчилгээний барилгын суурийн ажил

27. Төв аймаг. Эрдэнэ сум, 1-р баг, иргэн Г.Алтанцэцэгийн амралт, аялал жуулчлалын газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажил

            28. Борнуур сум, Нарт 4-р баг, Урьхан 7-201 тоот "Мон газ сервис"ХХК-ны шингэрүүлсэн шатдаг хий түгээх станцын барилга

            29. Борнуур сум, Нарт 4-р баг, Урьхан 7-201 тоот "Мон газ сервис"ХХК-ны шингэрүүлсэн шатдаг хий түгээх станцын барилга

            30. Зуунмод сум, нийтийн дуудлага худалдаагаар зарагдсан газрын шинэ сууршлын бүсийн гэрэл цахилгааны дэд бүтцийн угсралтын ажил

            31.       Батсүмбэр сумын "Мэдээлэл холбоо сүлжээ"ХХК-ны мэдээлэл холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилга угсралтын ажил

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР