Зураг төсөлд зөвшөөрөл олгосон жагсаалт

Барилга байгууламжиин зураг төсөлд зөвшөөрөл олголт

Барилга байгууламжийн нэр

Байршил

Хүчин чадал

Автор, утас:

Зургийн шифр

Захиалагч

Огноо

Ерөнхий төлөвлөгөөтэй нийцсэн эсэх

Тайлбар

1

Баян-Чандмань суманд "Дашваанжил"ХХК-ны авто машин болон ахуйн хийгээр цэнэглэх станцын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг

Баян-Чандмань суманд Замт баг Пүүний ард

510м 10кВ,ЦДАШ, 1Х63кВа 10/0,4кВ-ын КТПН

"Сэрвэн хараат трейдинг"ХХК

СХТ27/16

"Дашваанжил"ХХК

2017.01.20

Сууршлын нөөц бүсэд

 

2

Архуст сумын Цэцэрлэгийн халаалтын тогооны барилгын ажлын зураг төсөл

Архуст сум, Нарст 2-р баг

2х НРЖ-10, 0,03Гкал

"Эрин зууны суварга"ХХК

ES-01/17

Архуст сумын цэцэрлэгийн барилга

2017.01.23

 

 

3

Заамар сумын 10 айлын орон сууцны барилга

Заамар сум, 4-р баг, МСҮТ-ийн газарт

10 айл, 16х16,8м 2 давхар

"Акми консалтинг"ХХК

Акми-15/02

"Ирк сиб строй"ХХК

2017.01.26

Сууршлын бүсэд

 

4

Багануур дүүрэг 3-р хороо, "Мөнх тэтгэгч хүч"ХХК-ны тэсрэх бодисын үйлдвэрийн гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

Баяндэлгэр сум, Багануурын уурхайн овоолгын урд талд

6кВ-ын ЦДАШ-2,4км, 6/0,4кв-ын КТПН

"Жи Ди Эй"ХХК, 91915229

JDA17-01

"Мөнх тэтгэгч хүч"ХХК

2017.03.06

 

Ажлын зураг

5

Зуунмод сум, 1-р баг, "Ашид консалтинг"ХХК-ны зоорьтой 5 давхар 40 айлын орон суунцы барилга

Зуунмод сум, 1-р баг

40 айл, 2-58,2*10ш, 2-63,3*10, 1-70,0*10, 248,52*10

"Алтайн хулан"ХХК, 99014182

 

"Ашид консалтинг"ХХК

2017.03.13

Сууршлын бүсэд

Схез зураг

6

Баянцагаан сум, Чулуут цагаан дэлд  "Монгол Чех Металл"ХХК-ны хайлуур жоншны уурхайн гадна цахилгаан хангамж

Баянцагаан сум, Чулуут цагаан дэлд 

35/0,4кВ-ын 2500кВа-ын хүчин чадалтай дэд өртөө, 800м ЦДАШ

"даца"ххк

DTS17-003

"Монгол Чех Металл"ХХК

2017.03.14

УУРХАЙ

ЭХЯ-ны 2016.6.15-ны хурлаар шийдвэрлэсэн 108с/2016 тоот техникийн нөхцөл,

ЗД-н 2013.04.12-ны а/44 тоот захиармжаар 358 га газар олгосон, гэрчилгээний №000297769

7

Аргалант сум, Хөшөөт багт Хуучин Баянцогт иргэн Ө.Ариунболд үнээний фермийн гадна цахилгаан хангамж

Аргалант сум, Хөшөөт багт Хуучин Баянцогт

10кВ-ын ЦДАШ, 50кВА КТПН

"Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн"ХХК

Э17-02-1

Ө.Ариуболд

2017.03.21

 

Монгол наадам цогцолборын тусгай хэрэгцээний газартай давхацсан

8

Баян сум, Хоолтын баруун салаа, "Эрдэнийн цахирмаа тал"ХХК-ны ашигт малтмалын талбайн гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

Баян сум, Хоолтын баруун салаа

1,23км ЦДАШ, 250кВА АТП дэд станц

"Гео Эмтайр"ХХК

ГЭ-16/15

"Эрдэнийн цахирмаа тал"ХХК

2017.03.29

 

АМГ-н MV-0200768 тоот ашиглалтын лиценз, 964,2га

9

Баяндэлгэр сумын нутагт байгуулагдах энгийн найрлагатай үйлдвэрлэлийн зориулалттай тэсрэх бодисын үйлдвэр, агуулах

Баяндэлгэр сум. Галуут баг, Уурхайн карьерийн урд талд

80тн тэсрэх бодисын агуулах

"Уран үзэг"ХХК

01/17

"Мөнх тэтгэгч хүч"ХХК

2017.04.10

 

Сумын засаг даргын 2015 оны а/162 захирамжаар 3га тус компанид

10

"Ашид консалтинг"ХХК-ны 40 айлын орон сууцны баритлгын гадна цахилгаан хангамж

Зуунмод 1-р баг

0,4кВ-ын ЦДКШ 45,0м

"Сэрвэн хараат трейдинг"ХХК

СХТ012/17-ГЦ

"Ашид консалтинг"ХХК

2017.04.12

 

Зуунмод сумын ЕТ-ний Сууршлын бүсэд

11

Баян-Чандмань сум, Эрдэнэ баг, Хар модот 52 даваа Ш.Мөнгөн-Эрдэнийн Зочид буудал, ресторантай сувилалын газрын гадна цахилгаан хангамж

Баян-Чандмань сум, Эрдэнэ баг, Хар модот 52 даваа

10кВ-ын ЦДАШ, 10/0,4кВ-ын кабель шугам, 10/0,4кВ 250кВА АТП-1ш

Анод катод ХХК

АС-161/2015

Иргэн Ш.Мөнгөн-Эрдэнэ

2017.04.13

 

 

12

Сэргэлэн сум, 1-р баг, Баруун Банди хайрхан, иргэн Г.Нармандахын ресторан, үйлчилгээний барилга

Сэргэлэн сум, 1-р баг, Баруун Банди хайрханы өвөр

22х19,5х1давхар

"Очиртааб"ХХК

ОСН-05/17

Г.Нармандах

2017.04.17

 

 

13

Аргалант сумын Аргал уулын багийн Ац толгойн урд талд байрлах "Ай Си Ай Си"ХХК-ны ШТС-ийн гадна цахилгаан хангамж

Аргалант сумын Аргал уулын багийн Ац толгойн урд талд

10кв-ын ЦДКШ-22м, 1а63кВА чадалтай 10/0,4кВ КТПН

"Эрчим шугам проект"ХХК

ЭШП17-08

"Ай Си Ай Си"ХХК

2017.05.02

 

 

14

Баяндэлгэр сум УБЦТС ТӨХК-ийн НТТ-ийн ашиглалт 10кВ Баяндэлгэр фидерийн ХТП-7050-ын 0.4кВ ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил

Төв аймаг Баяндэлгэр сум

 

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-76

УБЦТС ХК

2017.05.03

 

 

15

Баяндэлгэр сум УБЦТС ТӨХК-ийн НТТ-ийн ашиглалт 10кВ Баяндэлгэр фидерийн АТП-7049-ын 0.4кВ ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил

Төв аймаг Баяндэлгэр сум

 

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-75

УБЦТС ХК

2017.05.03

 

 

16

Эрдэнэ сум УБЦТС ТӨХК-ийн НТТ-ийн ашиглалт 10кВ Эрдэнэ фидерийн ХТП-7045-ын 0.4кВ ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил

Төв аймаг Эрдэнэ сум

 

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-71

УБЦТС ХК

2017.05.03

 

 

17

Архуст сум УБЦТС ТӨХК-ийн НТТ-ийн ашиглалт 10кВ Архуст фидерийн ХТП-7052-ын 0.4кВ ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил

Төв аймаг Архуст сум

 

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-77

УБЦТС ХК

2017.05.03

 

 

18

Эрдэнэ сум УБЦТС ТӨХК-ийн НТТ-ийн ашиглалт 10кВ Эрдэнэ фидерийн АТП-7044-ын 0.4кВ ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил

Төв аймаг Эрдэнэ сум

 

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-73

УБЦТС ХК

2017.05.03

 

 

19

Төв аймаг Эрдэнэ сум УБЦТС ТӨХК-ийн НТТ-ийн ашиглалт 10кВ Эрдэнэ фидерийн АТП-7090-ын 0.4кВ ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил

Төв аймаг Эрдэнэ сум

 

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-70

УБЦТС ХК

2017.05.03

 

 

20

Төв аймаг Баянцагаан сум УБЦТС ТӨХК-ийн НТТ-ийн ашиглалт АТП-7136-ын 0.4кВ ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил

Төв аймаг Баянцагаан сум

 

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-78

УБЦТС ХК

2017.05.03

 

 

21

Төв аймаг Баянцагаан сум УБЦТС ТӨХК-ийн НТТ-ийн ашиглалт АТП-7137-ын 0.4кВ ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил

Төв аймаг Баянцагаан сум

 

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-72

УБЦТС ХК

2017.05.03

 

 

22

Эрдэнэ сумын 1-р баг МУЗ нийгэмлэгийн олон улсын хүүхдийн зуслангийн ГЦХангамж 35/0,4кВ-ын 630 кВА дэд станц

Эрдэнэ сумын 1-р баг

35/0,4кВ-ын 630 кВА дэд станц, 560 ЦДАШ

"УБЦТС ХК

УБЦТС ХК-2017-89

МУЗ нийгэмлэг

2017.05.04

 

 

23

Эрдэнэ сум Баяндавааны ард байрлах иргэн Г.Энхамгалангийн жимс жимсгэний талбайн 35кВ-ын ЦДАШ, 35/0,4кВ дэд станц

Эрдэнэ сум Баяндавааны ард

35/0,4кВ дэд станц, 2655м 35кВ-ын ЦДАШ

"Эврэст ланд"ХХК

ЭЛ-2017-02

Г.Энхамгалан

2017.05.04

 

 

24

Эрдэнэ сум Баяндавааны ард байрлах иргэн С.Ганцэцэгийн фермийн аж ахуйн гадна цахилгаан хангамж

Эрдэнэ сум Баяндаваа

35/0,4 кВ-ын 100 кВА-ын хүчин чадалтай АТП, 24,3м ЦДАШ

"Арт инженеринг"ХХК

Z_1704D_1

иргэн С.Ганцэцэг

2017.05.09

 

ГЦХ-н ажлын зураг

25

Заамар сумын Их тохойролд байрлах "Алтан Заамар"ХХК-ны уурхайн гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

Заамар сумын Их тохойрол

35/6кВ-ын 2х6300кВА-ын хүчин чадалтай ИХБ, 9,3км 35кВ-ын ЦДАШ

"Гэрэлт ундрам Алтай"ХХК, ГУА-01/2017

ГУА-01/2017

"Алтан Заамар"ХХК-

2017.05.10

 

ГЦХ-н ажлын зураг

26

Сэргэлэн сум, Баруун банди хайрханы өвөр "СРТТ"ХХК-ны аялал жуулчлалын цогцолборын 10/04-кВ-ын  100кВА чадалтай АТП, 2582м ЦДАШ

Сэргэлэн сум, Баруун банди хайрханы өвөр

10/04-кВ-ын  100кВА чадалтай АТП, 2582м ЦДАШ

"Бест прожект"ХХК

Bp-2017/08

"СРТТ"ХХК

2017.05.11

 

ГЦХ-н зураг төсөл

27

Сэргэлэн сум, 016-р ангийн 40 айлын орон сууцны барилга

Сэргэлэн сум, 016-р анги

40 айл

"Цэнхэр төхөм"ХХК

251/17

Батлан хамгаалах яам

2017.05.14

 

40 айлын орон сууц

28

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Аржанчивлан Цагаан толгойн хойд тал Иргэн С.Болдсайханы Жимс жимсгэний талбайн ГЦХангамжийн зураг төсөл

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Аржанчивлан

100/6/0,4кВ-ын иж бүрдмэл дэд станц, 160м ЦДАШ

"Гео импайр"ХХК

ГЭ-17/02

Иргэн С.Болдсайхан

2017.05.17

 

ГЦХ-н зураг төсөл

29

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Аржанчивлан сууринд иргэн Ц.Ариунтөгсийн үр тарианы газрын ГЦХангамжийн зураг төсөл

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Аржанчивлан суурин

250/6/0,4кв-ын дэд станц, 4.1км ЦДАШ

"Гео импайр"ХХК

ГЭ-17/01

иргэн Ц.Ариунтөгс

2017.05.17

 

ГЦХ-н зураг төсөл

30

Зуунмод сумын 1-р багт "Ашид консалтинг"ХХК-ны 40 айлын орон сууцны барилга

Зуунмод сумын 1-р баг, Хөгжил хотхонд

40 айл, 38х18,

2-56,23х10

2-46,43х10

3-60,93х10

3-67,63х10

 

"Гэрэлт Нум"ХХК

ГН-02/2017

"Ашид консалтинг"ХХК

2017.05.19

Сууршлын бүсэд

40 айлын орон сууцны барилга

31

Баян-Чандмань сум. Эрдэнэ баг Жарын даваа иргэн З.Өсөхбаярын зуслангийн газрын гадна цахилгааны ажил

Баян-Чандмань сум. Эрдэнэ баг Жарын даваа

10/0,4 кВ-ын 160кВа-ын АТП, 6/10кВ-ын 430м ЦДАШ

"Бодь Эрчим"ХХК

БЭ-2017-09

иргэн З.Өсөхбаяр

2017.05.30

 

ГЦХ-н зураг төсөл

32

Сэргэлэн сум Баян зөрлөг "Гүн зэгэстэй"ХХК-ны ШТС-ийн цахилгаан хангамжийн ажил

Сэргэлэн сум Баян

6/0,4кВ-ын 30кВА-ын КТПН, 230м ЦДАШ

"Бодь Эрчим"ХХК

БЭ-2017-10

"Гүн зэгэстэй"ХХК

2017.05.30

 

ГЦХ-н зураг төсөл

33

Эрдэнэ сум, 1-р баг, Мойлтын тохойд Улсын ерөнхий прокурорын газрын зуслангийн гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

Эрдэнэ сум, 1-р баг, Мойлтын тохойд

10/0,4кВ-ын 100кВА-ын хүчин чадалтай АТП, 570м ЦДАШ

"Гео импайр"ХХК

ГЭ-17/03

Улсын ерөнхий прокурорын газар

2017.05.23

 

ГЦХ-н зураг төсөл

34

Сэргэлэн сумын 4-р баг, Хөшигтийн хөндий, Жаргалант булаг хороолол иргэн Ж.Мөнхжаргалын үйлчилгээний газрын гадна цахилгаан хангамж

Сэргэлэн сумын 4-р баг, Хөшигтийн хөндий, Жаргалант булаг хороолол

10/0,4кВ-ын 100кВА-ын хүчин чадалтай АТП, 4,66км  ЦДАШ

"Гео импайр"ХХК

ГЭ-17/04

иргэн Ж.Мөнхжаргал

2017.05.23

 

Хөшгийн хөндий

35

Батсүмбэр, Мандал баг, Сөгнөгөрийн гол байрлах "Майнд сет МСҮТ"ХХК-ийн аялал жуулчлалын баазын газрын 10/0,4кВ-ын 100кВА-ын АТП, ЦДАШ

Батсүмбэр, Мандал баг, Сөгнөгөрийн гол

10/0,4кВ-ын 100кВА-ын АТП, 10кВ-ын ЦДАШ-1100м

"Халх сүмбэр"ХХК

ХС-17-09-01

"Майнд сет МСҮТ"ХХК

2017.06.02

 

 

36

Зуунмод 5-р багийн гэр хорооллын шинэ сууршлын айл өрхүүдийн гадна цахилгаан хангамж

Зуунмод, 5-р баг

10/0,4кВ-ын 250кВа-ын хүчин чадпалтай АТП, 0,4кВ-ын 2460м ЦДАШ

УБЦТС ХК

УБЦТС-2017-101

УБЦТС ХК

2017.06.06

 

СУУРШЛЫН БҮСЭД

37

Баянцогт сумын Гуна 1-р баг, Баян-Өндөрийн ард байрлах иргэн Д.Төвшингийн гадна цахилгаан хангасж, 10/0,4кВ-ын 63кВА чадалтай агаарын дэд өртөө, 10кВ-ын ЦДАШ

Баянцогт сумын Гуна 1-р баг, Баян-Өндөрийн ард

10/0,4кВ-ын 63кВА чадалтай агаарын дэд өртөө, 10кВ-ын ЦДАШ 165м

"Тэс бармат"ХХК

ТБТ-11/2017-1

иргэн Д.Төвшин

2017.06.07

 

ГЦХангамж

38

Сэргэлэн сум, 1-р баг, 4-р зөрлөг, "Гүн зэгэстэй"ХХК-ны 100м3 ШТС-ийн барилга

Сэргэлэн сум, 1-р баг, 4-р зөрлөг

100м3 ШТС-ийн барилга

"Есөн зүйл төлөвлөлт"ХХК

Е301/17

"Гүн зэгэстэй"ХХК

2017.06.09

 

ШТС-ийн барилга

39

Архуст сумын 1-р баг, Булагтай зангилаа, "УБТЗ-ын ахмадын холбоо"-ны "Булагтай" рашаан сувилалын өргөтгөлийн барилга

Архуст сумын 1-р баг, Булагтай зангилаа

32,4х12,88 2давхар барилгыг 3 болгож өргөтгөж байна.

"Кингский инженер"ХХК, "Консалтинг групп"ХХК хоршил

ЕГ: КС 01-07/15, ТГ: ИГ 08-09/15

"УБТЗ-ын ахмадын холбоо"

2017.06.09

 

2 давхар барилгыг 3 болгож модон хийцээр хийж байгаа.

40

Зуунмод сумын 3-р баг, шинэ сууршлын бүсийн 40 айлын 250кВа хүчин чадалтай АТП, 10Кв-ын 435м ЦДАШ, 0,4кВ-ын 1327м ЦДАШ

Зуунмод сумын 3-р баг, шинэ сууршлын бүсийн 40 айлын

250кВа хүчин чадалтай АТП, 10Кв-ын 435м ЦДАШ, 0,4кВ-ын 1327м ЦДАШ

"УБЦТС"ХК

УБЦТС 2017-100

"УБЦТС"ХК

2017.06.12

 

 

41

Сэргэлэн 4-р баг, "Гүн зэгэстэй"ХХК-ны 30м3 ШТС

Сэргэлэн 4-р баг, Сумын төвийн багуун тал

3х10м3 сав,

"Есөн зүйл төлөвлөлт"ХХК

Е302/17

"Гүн зэгэстэй"ХХК

2017.06.21

 

 

42

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Аржанчивлан суурин, "Мон пеллетс"ХХК-ны ноосны бордооны үлдвэрийн барилга

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Аржанчивлан суурин

54х18 үйлдвэрийн хэсэг, 42х12,5м агуулах, 17х24,2м офиссын хэсэг, нийт 1901м2

"Монпеллетс"ХХК

 

"Мон пеллетс"ХХК

2017.06.27

 

Аржанчивлан суурингийн урд талд

43

Баян сумын АТП-7307 дэд станц, 0,4кВ-ын ЦДАШ, АТП-7133 дэд станц, 0,4кВ-ын ЦДАШ, АТП-7132 дэд станц, 0,4кВ-ын ЦДАШ, АТП-7131 дэд станц, 0,4кВ-ын ЦДАШ-уудын шинэчлэлт

Баян сумын төв

 

УБЦТСХК

АТП-7307 дэд станц, 0,4кВ-ын ЦДАШ- УБЦТС-2017-96, АТП-7133 дэд станц, 0,4кВ-ын ЦДАШ-УБЦТС-2017-97, АТП-7132 дэд станц, 0,4кВ-ын ЦДАШ, АТП-7131 дэд станц-УБЦТС-2017-98, 0,4кВ-ын ЦДАШ-УБЦТС-2017-99

УБЦТСХК

2017.06.27

 

Сумын төв

44

Баянжаргалан сумын АТП-7135 дэд станцын 0,4кВ-ын ЦДАШ, АТП-7134 дэд станцын 0,4кВ-ын ЦДАШ

Баянжаргалансумын төв

АТП-7135 дэд станцын 0,4кВ-ын ЦДАШ, АТП-7134 дэд станцын 0,4кВ-ын ЦДАШ

УБЦТСХК

АТП-7135 дэд станцын 0,4кВ-ын ЦДАШ-УБЦТС-2017-88, АТП-7134 дэд станцын 0,4кВ-ын ЦДАШ-УБЦТС-2017-87

УБЦТСХК

2017.06.27

 

Сумын төв

45

Сэргэлэн сум, Эрдэнэ-Уул 4-р баг "ББЧА ХХК"-ны аялал жуулчлал, амралтын газрын гадна цахилгаан хангамж

Сэргэлэн сум, Эрдэнэ-Уул 4-р баг

160кВА-ын 10/0,4кВ-ын КТПН, 100м ЦДКШ

"Стэйт консалтинг"ХХК

Sc-a3-17/04

"ББЧА ХХК

2017.06.27

 

Цахилгааны шугам

46

Сэргэлэн сум 4-р баг, Өндөр дов, "Яндашгүй тал"ХХК-ны мод үржүүлгийн газрын гадна цахилгаан хангамж

Сэргэлэн сум 4-р баг, Өндөр дов

63кВА-ын 10/0,4кВ-ын АТП, ЦДАШ-2338м

"Гео импайр"ХХК

ГЭ-17/10

"Яндашгүй тал"ХХК

2017.06.28

 

Цахилгааны шугам

47

Эрдэнэ сум 1-р баг, Арчанчивлан суурин иргэн Ч.Амарсайханы зуслангийн газрын гадна цахилгаан хангамж

Эрдэнэ сум 1-р баг, Арчанчивлан суурин

250кВА-ын 6/0,4кВ-ын КТПН, ЦДАШ-1644м

"Гео импайр"ХХК

ГЭ-17/06

Иргэн Ч.Амарсайхан

2017.06.28

 

Цахилгааны шугам

48

Сэргэлэн сум, Баяцхан хөндлөн иргэн Ж.Уламбаярын зуслангийн гадна цахилгаан хангамж

Сэргэлэн сум, Баяцхан хөндлөн

63кВА-ын 10/0,4кВ-ын АТП, ЦДАШ-400

"Гео импайр"ХХК

ГЭ-17/09

Иргэн Ж.Уламбаяр

2017.06.28

 

Цахилгааны шугам

49

Сэргэлэн сум, Баяцхан хөндлөн иргэн Г.Батмөнхийн зуслангийн гадна цахилгаан хангамж

Сэргэлэн сум, Баяцхан хөндлөн

50кВА-ын 10/0,4кВ-ын АТП, ЦДАШ-730

"Гео импайр"ХХК

ГЭ-17/08

Иргэн Г.Батмөнх

2017.06.28

 

Цахилгааны шугам

50

Батсүмбэр сумын 3-р баг, Баян гол түшээ гүн 5-22б тоот иргэн Э.Болорчимэгийн аж ахуйн гадна хангамж

Батсүмбэр сумын 3-р баг, Баян гол түшээ гүн

10/0,4кВ-ын 160 кВА АТП, ЦДАШ -800м

"Бест прожект"ХХК

Bp-2017/15

иргэн Э.Болорчимэг

2017.06.29

 

Цахилгааны шугам

51

Борнуур сум, Нарт 4-р баг "Сүү"ХК-ны сүүний хөргөлттэй агуулахын гадна цахилгаан хангамж

Борнуур сум, Нарт 4-р баг

10/0,4кВ-ын 160 кВА КТПН, ЦДАШ -45м

"И энд Си дезайн"ХХК

ТГ:ЕС-17-А3-56

"Сүү"ХК

2017.06.29

 

Цахилгааны шугам

52

Баян-Чандмань сум, Сүүж уул, "Бөх билэг" дэвжээний 10/0,4кВ-ын 100кВа-ын АТП, 10кВ-ын ЦДАШугам

Баян-Чандмань сум, Сүүж уул

10/0,4кВ-ын 100кВа-ын АТП, 10кВ-ын ЦДАШугам

УБЦТС ХК

УБЦТС-17-119

"Бөх билэг"Дэвжээ

2017.06.30

 

Цахилгааны шугам

53

Баян-Чандмань сум, Эрдэн баг, Доргонтод байрлах иргэн Г.Наранцэцэг ахуйн зориулалттай газрын 10/0,4кВ-ын 160кВа-ын АТП, 10кВ-ын ЦДАШугам

Баян-Чандмань сум, Эрдэн баг, Доргонт

10/0,4кВ-ын 160кВа-ын АТП, 10кВ-ын ЦДАШугам 5м

"Халх сүмбэр"ХХК

Хс-013/2017-1

иргэн Г.Наранцэцэг

2017.07.03

 

ЦДАШ

54

Эрдэнэ сум, 1-р баг, Баяндавааны авто замын урд талд иргэн Н.Золжаргалын амралт, сувилал, аялал жуулчлалын газрын гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөл

Эрдэнэ сум, 1-р баг, Баяндавааны авто замын урд талд

35/0,4кВ-ын 160кВа-ЫН атп, 35кВ-ын ЦДАШ-100м

"Зэт артинженеринг"ХХК

Z_1706D_4

Н.Золжаргал

2017.07.06

 

ЦДАШ

55

Лүн сумын 1-р баг Айргийн энгэрт "Сатас корпораци"ХХК-ны АТАС зоогийн газар, хүнсний дэлгүүр, бие засах газар, авто машины засварын төв

Лүн сумын 1-р баг Айргийн энгэрт

18х14 1 давхар зоогийн газар, 12х10м 1 давхар дэлгүүр, 12х10м 1 давхар бие засах газар, 24х12м 1 давхар

"Атас" зоогийн газар

 

"Сатас корпораци"ХХК

2017.07.06

 

Үйлчилгээний төв

56

Сэргэлэн сумын Баруун голын уртад "Чайлдсан"ХХК уурхайн гадна цахилгаан хангамж

Сэргэлэн сумын Баруун голын уртад

6/0,4кВ-ын 250кВА ччадалтай КТПН, 6кВ-ын ЦДАШ-700м

Энтэр кон ХХК

ЭК-17/05

"Эрдэнэдорно"ХХК

2017.07.16

 

 

57

Жаргалант сумын 2-р баг, Доод өгөөмөр, "Монг эм"ХХК-ны 10/0,4кВ-ын 50кВА-ын КТПН, 10кВ-ын агаарын шугам

Жаргалант сумын 2-р баг, Доод өгөөмөр

10/0,4кВ-ын 50кВА-ын КТПН, 10кВ-ын агаарын шугам 1050м

"Цэнхэр төхөм"ХХК

254/17

"Монг эм"ХХК

2017.07.21

 

 

58

Зуунмод сумын 1-р багт Иргэн Н.Сарантуяагийн үйлчилгээтэй 40 айлын орон сууцны барилга

Зуунмод сумын 1-р багт

29 айл, 30х13м, 5х56,5м2, 5х52,9м2, 5х35,1м2, 4х65,5м2, 5х49,4м2, 5х47,85м2

"Бум асар"ХХК

BM-06/2016

Иргэн Н.Сарантуяа

2017.07.26

Сууршлын бүсэд

 

59

Эрдэнэ сум, 1-р баг, Баяндавааны ард байрлах "Ариунцагаан"ХХК-ны жуулчны баазын гадна цахилгаан хангамж, 35/0,4кВ-ын 160кВа-ын АТП

Эрдэнэ сум, 1-р баг, Баяндавааны ард

35/0,4кВ-ын 160кВа-ын АТП, ЦДАШ-15м

"Эм Би Ай Эм"ХХК

MBIM-2017-23

"Ариунцагаан"ХХК

2017.07.26

 

ГЦХангамж

60

Лүн сум, 3-р баг, Туул голын гүүрний баруун, Хулагу ХХК-ны зүүн талд "Синчи газ"ХХК-ны авто машин хийгээр цэнэглэх станц

Лүн сум, 3-р баг, Туул голын гүүрний баруун талд

4,8м3

"Арч пойнт"ХХК, "Хангай инж гео"ХХК

ЕГ: АП-016/17, ТГ:АХЦС-01/17

талд "Синчи газ"ХХК

2017.07.31

 

 

61

Зуунмод сум, 1-р баг, Иргэн Д.Ариунтуулын үйлчилгээний барилга

Зуунмод сум, 1-р баг

18х15м, зоорьтой, 3 давхар барилга

"Бюлдинг миррор"ХХК, "Өсөх оргил"ХХК

 

Иргэн Д.Ариунтуул

2017.08.09

 

 

62

Баянцогт сумын 15 ортой ЭМТ-ийн барилга

Баянцогт,сумын төв

15 ортой, 23,4х12,4м 2 давхар, 10,6х7,2м 1 давхар

"Өлзий-Иш"ХХК

 

ГХБХБГазар

2017.08.15

 

Схез

63

Сэргэлэн сум, 1-р баг, 4-р зөрлөг, "Жунмэн Хун Юу"ХХК-ны махны үйлдвэрийн барилга

Сэргэлэн сум, 1-р баг, 4-р зөрлөг

Офисс 67,5х18м, 55,6х21,4м үйлдвэрийн

"Криетив монголиа"ХХК

 

"Жунмэн Хун Юу"ХХК

2017.08.28

 

Схез

64

Борнуур сум, 4-р баг, Холбоо толгойд "Сүү"ХК-ны сүүний хөргөлттэй тасгийн барилга

Борнуур сум, 4-р баг, Холбоо толгойд

19х8м 1 давхар барилга

"Билгүүн Очис"ХХК

БО-А3-17-001

"Сүү"ХК

2017.08.29

 

 

65

Баянцогт сум,Гуна 1-р баг, Хайртхаан, Иргэн М.Оюунбилэгийн амралтын газрын

Баянцогт сум,Гуна 1-р баг, Хайртхаан

33х16м үйлчилгээ, зочид буудал, 16х24 спорт заал

"Эм Эм инженеринг"ХХК

ММ-02/2017

Иргэн М.Оюунбилэг

2017.08.29

 

Ажлын зураг

66

Баянхангай сум, 2-рбаг, Хөшөөт, Цав хангай Иргэн Д.Энхтөрийн өмчлөлийн газрын 10/0,4кВ-ын 100кВА-ын КТПН, 40м ЦДАШ

Баянхангай сум, 2-рбаг, Хөшөөт, Цав хангай

10/0,4кВ-ын 100кВА-ын КТПН, 40м ЦДАШ

"Тэс бармат"ХХК

ТБТ-21/2017-1

Д.Энхтөр

2017.09.06

 

Ажлын зураг

67

Сэргэлэн сум, 1-р баг, Хоолтод "Монгол бест өннүри"ХХК

Сэргэлэн сум, 1-р баг, Хоолтод

34,9х15,0м 1 давхар сендвичэн байшин

"Хатанбаатар"ХХК

 

"Монгол бест өннүри"ХХК

2017.09.12

 

Схез

68

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Баяндавааны адагт иргэн Ц.Энхмаагийн аялал жуулчлалын газрын гадна цахилгаан хангамж

Эрдэнэ сумын 1-р баг, Баяндавааны адагт

35/0,4кВ-ын

 

 

иргэн Ц.Энхмаа

2017.09.13

 

Давхцсан 4 газар нь хүчингүй болно. 

69

Баян-Чандмань сумын "Эвридэй ферм"ХХК-ны 10мВт нарны цахилгаан станцын нэгдсэн сүлжээнд холбох 110/35/10кВ-ын "Баян-Чандмань" дэд станцын шугамын өргөтгөл

Баян-Чандмань сумын төв

110 ЦДАШ 468м

"Бодит чадал"ХХК

BCH17-020-II-1

"Эвридэй ферм"ХХК

2017.09.13

 

 

70

Өндөрширээт сумын "НИК"ХХК-ны ШТС-ийн барилга

Өндөрширээт сумын төв

3х25м3, ШТС

Лайн констракшн ХХК

ЛК-101/17

"НИК"ХХК

2017.09.20

 

Ажлын зураг

71

Баян-Чандмань сумын төв, 3-р баг иргэн Ч.Батбаярын үйлчилгээний төвийн барилга

Баян-Чандмань, 3-р баг

21,8х15,0, 7,5х6,0м зоорийн давхар бүхий үйлчилгэнэий төв

"Хотол орд"ХХК

ХО17-18

Иргэн Ч.Батбаяр

2017.09.26

 

Сумын төвд зам дагуу

72

Сэргэлэн сумын 1-р баг, 4-р зөрлөг, иргэн Д.Өзгерийн үйлдвэр үйлчилгээний барилгын гадна цахилгаан хангамж

Сэргэлэн сумын 1-р баг, 4-р зөрлөг

10/0,4кВА-ын 630кВА-ын КТПН, 10кВ-ын ЦДАШ, ЦДКШ-ын 2439м

"Их шугам" ХХК

ИШ-2017-01

иргэн Д.Өзгер

2017.10.05

 

 

73

Борнуур сум дахь "Мон газ"ХХК -ны авто машин хийгээр цэнэглэх станц

Борнуур сум, Нарт баг, Урьхан

2х10м3 сав

"Лайн констракшн"ХХК

ЛК-102/17

"Монгаз"ХХК

2017.10.09

 

 

74

Эрдэнэ сумын ХААН банкны тооцооны төв

Эрдэнэ сумын төв 5-р баг

9х12м 1 давхар

"Гарди хауз"ХХК

ГХ-15/17

Багануур дүүргийн ХААН банк

2017.10.12

 

Ажлын зураг, Байршлыг өөрчилсөн.

75

Аргалант сум, Хөшөөт 2-р баг, Цагаан хөтөлд "Гүн зэгэстэй"ХХК-ны ШТС-ийн барилга байгууламж

Аргалант сум, Хөшөөт 2-р баг, Цагаан хөтөлд

4х25м3, 14,6х6,1м түгээх байр

"Есөн зүйл төлөвлөлт"ХХК

 

"Гүн зэгэстэй"ХХК

2017.10.30

 

Эскиз

76

Сэргэлэн сум, 4-р баг, Тахилтад байрлах Г.Баасандамба ахуйн хэрэгцээний гадна цахилгаан хангамж

Сэргэлэн сум, 4-р баг, Тахилт

10/0,4кв-ын  25кВа АТП, 10Кв-ЫН 42 трасс

"Женерал элэектро проект"ХХК

Жэп17-03-1

Г.Баасандамба

2017.11.01

 

цахимлгааныажлын зураг

77

Сэргэлэн сум, "Монгол бест өннури"ХХК-ны "аммоны нитрат" тэсрэх бодисын агуулахын барилга

Сэргэлэн сум, 1-р баг, Хоолтод

35,0м15,0м 1 давхар

"Хатанбаатар"ХХК

Хат-13/17

, "Монгол бест өннури"ХХК

2017.11.16

 

 

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР