Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

Барилгын ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

Хуулбарласан баримт бичгийг нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 10 хоногт багтаан эхлүүлэх зөвшөөрлийг олгоно.

            1. Газрын баримт бичиг

            -           Газрын захирамж

            -           Гэрчилгээ

            -           Кадастр

            -           Газар эзэмших гэрээ

            2. Зураг төсөл

            -           Магадлалын дүгнэлт

            -           Ажлын зураг төсөл

            -           Зураг төсөл боловсруулах гэрээ

            3. Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээ

            -           Захиалагч байгууллын ААН-н гэрчилгээ /иргэн

            -           Гүйцэтгэгч байгууллагын гэрчилгээ

            -           Гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрөл

            4. Зохиогчийн хяналтын гэрээ /зураг төслийн байгууллагтай хийнэ./

            5. Захиалагчийн хяналтын инженер томилсон тушаал, шийдвэр /Захиалагчтай хийнэ./ пиплом, иргэний үнэмлэхний хуулбар

            6. Талбайн зохион байгуулалтын зураг /Барилгын хувьд/

            7. Эхлүүлэх зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг /иргэн бол өргөдөл/

            8. Барилгын улаан шугам тавьсан акт

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР