Бүтэц

БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТЭС

Барилга хот байгуулалтын хэлтэс нь 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Хэлтсийн дарга аймгийн ерөнхий архитектор бөгөөд, барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга Д.Алтансүх, Инэенерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Цогтсайхан, Барилга угсралт, технологи, хяналтын асуудал харицсан мэргэжилтэн Б.Болормаа

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР